Jesteś w: Start / Duszpasterstwa

„Misja Warszawy” w środowisku akademickim

Fot. Woda Życia


Dlaczego studenci?


Młodzi ludzie, stojący dopiero u progu dorosłego życia, są w sposób szczególny „poszukiwaczami prawdy”. Wielu u progu dorosłości opuszcza rodzinne strony, przyjeżdża do Warszawy i obok wiedzy, chłonie także styl życia wielkiej metropolii – szybki, chaotyczny, męczący, silnie oddziałujący na zmysły... Jednocześnie młodzi szukają „czegoś więcej” – na portalach internetowych, w klubach, we wzajemnych relacjach, w poszukiwaniu miłości...


Studia to czas kluczowych decyzji życiowych. To czas budowania światopoglądu. Czas dyskusji, sporu, konfrontacji. Ewangelizacja środowiska akademickiego jest wyjątkową przestrzenią wspólnego odkrywania sensu i kierunku życia. Skupia się ona w sposób szczególny na Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Na Chrystusie Zbawicielu – Tym, na którego warto i koniecznie trzeba w życiu postawić.


„Kogo szukacie”?

Współcześnie wiele ludzkich potrzeb zaspokaja, jak by się mogło wydawać, postęp technologiczny. Nowe rozwiązania komunikacyjne, sieci nieograniczonego zasięgu, społeczności wirtualne – znajdują one szczególny odbiór wśród ludzi młodych. Jedni wybierają anonimowość forów, inni rozdają swoje życie na portalach społecznościowych. Zatracona jest swoista „przestrzeń bliskości”, przestrzeń czystych i szczerych relacji. Duży odsetek rozbitych małżeństw, jak również modne dziś „bycie wiecznym singlem” – to symptomy osamotnienia i desperackich często poszukiwań.


Specyficzne dla ewangelizacji ludzi młodych jest wyjście do ich przestrzeni zamknięcia i odizolowania – tam, gdzie, jak błędnie przypuszczają, z powodzeniem mogą odnaleźć upragnioną przez siebie bliskość i ciepło. Są to akademiki, kluby, koła studenckie, przestrzeń publiczna, społeczność internetowa. Wyjście to ma być zaproszeniem – do wspólnej integracji, do rozmowy, do spotkania w upragnionej bliskości samego Boga.


Propozycje dla ewangelizatorów na okres przygotowań:

 1. Tworzenie banku informacji
 2. o wydarzeniach związanych z Misją Warszawy, a także z  działaniami środowisk zaangażowanych.
 3. Szkolenie Liderów Ewangelizacji w parafii pw. Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie. Cykl pięciu spotkań wprowadzających w różnorodne metody ewangelizacji ludzi młodych.
 4. Przeprowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych dla młodzieży w parafiach w Wielkim Poście. Pomoc w szkoleniu zespołów.
 5. Przygotowanie ulicznych nabożeństw drogi krzyżowej o przesłaniu ewangelizacyjnym, skierowanych do ludzi młodych.
 6. Propozycja i pomoc w przygotowaniu seminarium pogłębienia wiary dla osób „pochwyconych” w czasie  tygodnia ewangelizacyjnego.
 7. Rozesłanie ewangelizatorów. Wspólne uwielbienie w kościele par. św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza. 14 kwietnia 2012 roku, sobota, godz. 20.15.
 8. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem JE Kazimierza Kardynała Nycza inaugurująca Tydzień Ewangelizacji. Niedziela, 15 kwietnia 2012r. w Parku Moczydło (Wola), o godz. 15.00.


Propozycje na tydzień 15-22 kwietnia 2012r.:

 1. Kampania informująca młodych o bezpośredniej bliskości wydarzeń Tygodnia Misji. Akcje informacyjne na uczelniach, w akademikach. Promocja na  Facebooku.
 2. Czołowe duszpasterstwa akademickie, we współpracy z ASK Soli Deo, przygotują dni ewangelizacji na uczelniach – spotkania, wykłady, teatr, film, flash-mob itd.
 3. Spotkania integracyjne w akademikach, klubach, ośrodkach kultury. Wspólna integracja. Zaproszenie do wydarzeń przygotowanych na uczelniach i w parafiach.
 4. Wydarzenia o charakterze liturgicznym (druga połowa tygodnia). Noc świadectw, koncerty uwielbienia, drogi światła. Modlitwa o uzdrowienie, adoracja, otwarte konfesjonały.
 5. Marsz Gwiaździsty – publiczna manifestacja wiary w środowisku akademickim. Niedziela 22 kwietnia. Przemarsz środowisk zaangażowanych w Misję oraz osób zaproszonych w trakcie tygodnia ewangelizacji. Spotkanie modlitewne na pl. Zamkowym.

 

Kontakt:

Wspólnota Ewangelizacyjna "Woda Życia"

Ks. Roman Trzciński - Koordynator pionu akademickiego, tel. 501 564 400

Arkadiusz Męcel - członek Zespołu Koordynatorów Misji Warszawy, tel. 604 054 110