Jesteś w: Start / Parafie

"Misja Warszawy" w parafiach

Dlaczego parafie?

Ewangelizacja w parafiach jest potrzebna nie tylko do tego, aby przywrócić zaufanie do Kościoła instytucjonalnego osób, które się od niego oddaliły, ale przede wszystkim po to, aby wskazać, że to właśnie Kościół ma wszelkie środki potrzebne nam do zbawienia.

Parafia jest tym ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, który "mieszka pośród swoich synów i córek", dlatego nie jest tylko "zimną" strukturą, ale rodziną oraz domem jedności wszystkich swoich członków. Jej podstawową funkcją jest przekazywanie wiary, a także wprowadzenie do życia prawdziwie chrześcijańskiego, podtrzymywanie oraz odnawianie życia ewangelicznego poprzez ciągły proces nawracania się ku Bogu. Jest także miejscem autentycznej humanizacji i socjalizacji człowieka, zarówno w anonimowych tłumach wielkich miast, jak i na słabo zaludnionych terenach wiejskich (p.Ecclesia in Europa,15).

Potrzeba, aby każda parafia była czymś żywym i dynamicznym, aby przyciągała ludzi do głębokiej wiary przeżywanej w ludzkiej codzienności. Potrzeba też, aby każdy członek Kościoła był świadomym i aktywnym współpracownikiem w dziele apostolstwa. Reewangelizacja parafian ma służyć temu, aby pogłębić ich osobistą relację z Jezusem Chrystusem i pomóc im w przeżywaniu miłości Boga. Parafie nie mogą skupiać się wyłącznie na katechizowaniu swoich wiernych, gdyż wiara pozbawiona doświadczenia szybko się wypala i niszczeje przy pierwszym kryzysie. Potrzeba nieraz pobudzić ziarno wiary do wzrostu poprzez ewangelizację, aby następnie ukierunkowywać człowieka na dojrzałe życie chrześcijańskie.

 

Kryzysy w parafiach

Parafia także mniej lub bardziej dotkliwie może przeżywać kryzysy związane m.in. z niechętną, a nawet agresywną postawą otoczenia.

We współczesnym świecie spotykamy coraz więcej postaw negatywnych wobec instytucjonalnych struktur Kościoła. Powodem takiej niechęci jest najczęściej szkodliwa "kampania", którą prowadzą niektóre środki społecznego przekazu. Zachęcają one chrześcijan do wyznawania zasady: "Bóg - tak, Kościół - nie!", posługując się w tym celu techniką oszczerstwa i wyolbrzymiania trudnych spraw czy problemów. Innym motywem mogą być osobiste przykre doświadczenia związane z ludźmi Kościoła.

Kryzys może wiązać się także z tzw. letniością chrześcijan, którzy traktują praktyki religijne jako zwyczaj kulturowy, "rytualny obrzęd rodzinny" albo po prostu przyzwyczajenie. Coraz więcej ludzi przyznaje, że ich wiara polega wyłącznie na "odklepaniu paciorka" i staniu w kościele podczas niedzielnej Mszy świętej.

 

Rola wspólnot w pogłębianiu życia parafii

W każdej parafii bardzo ważną rolę pełnią wspólnoty i grupy modlitewne, które mają za zadanie przyczyniać do tego, aby parafia stawała się Wspólnotą Wspólnot, aby każdy człowiek mógł odnaleźć w niej swoje miejsce rozwoju duchowego i posługi innym ludziom. To one są głównym miejscem ewangelizacji w środowisku parafialnym i niezbędną pomocą w docieraniu z orędziem Ewangelii we wszystkie obszary życia człowieka.

Cotygodniowe spotkania modlitewne, organizacja rekolekcji i dni skupienia, budowanie wzajemnych relacji opartych na miłości i prawdzie, rozwijanie ducha służby i wszczepianie w ludzkie serca poczucia odpowiedzialności za Kościół - to niektóre z możliwości, jakie daje człowiekowi wspólnota chrześcijańska.

 

Propozycje dla parafii na okres przygotowań:

  • Przeprowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych np. kursu kerygmatycznego, kursu Alfa albo seminarium odnowy życia w Duchu Świętym.
  • Ukazanie charyzmatu i specyfiki ruchów, grup i stowarzyszeń działających na terenie parafii połączona z zachętą do budowania więzi wspólnotowych pomiędzy członkami Kościoła lokalnego.
  • Wprowadzenie kerygmatycznej katechizacji osób dorosłych.
  • Organizacja festynu parafialnego połączona z działaniami ewangelizacyjnymi tj. koncerty, formy teatralne i pantomimiczne, multimedia itd.
  • Organizacja tzw. "Niedzieli Ewangelizacyjnej" połączona z homiliami kerygmatycznymi oraz innymi dostępnymi formami ewangelizacji.

 

Zachęcamy serdecznie wszystkie parafie do zaangażowania wszystkich swoich sił w dzieło ewangelizacji oraz do zjednoczenia działań wspólnotowych, aby "czynić uczniami wszystkich ludzi", zgodnie z wolą Chrystusa. Jednocześnie nie chcemy narzucać żadnych propozycji "odgórnie", lecz wspieramy i pobudzamy oddolną inicjatywę. Podane propozycje dają szansę na zainicjowanie doświadczenia ewangelizacyjnego innych parafii i wspólnot. Ad maiorem Dei gloriam!

 

Misje Miasta

Papieska Rada ds. Promocji Nowej Ewangelizacji podjęła inicjatywę przeprowadzenia w 12 miastach Europy misji miejskich, których centralnym miejscem będzie katedra każdej z 12 diecezji. Misje obejmą następujące miasta: Lizbonę, Barcelonę, Dublin, Liverpool, Paryż, Turyn, Zagrzeb, Budapeszt, Wiedeń, Frankfurt, Brukselę, Warszawę. Misje mają być przeprowadzone w okresie Wielkiego Postu. W ramach misji miejskich proponuje się przeprowadzenie pięciu inicjatyw duszpasterskich:

 

1. W ramach przeżycia prymatu Słowa Bożego "lectio continua" Ewangelii wg św. Marka.

2. Katechezy biskupa skierowane do katechumenów, do młodych oraz do rodzin.

3. Pogłębione przeżycie sakramentu pokuty i pojednania poprzedzone nabożeństwem pokutnym oraz rachunkiem sumienia.

4. Lektura wybranych fragmentów „Wyznań” św. Augustyna (fragmenty te zostały wybrane przez Papieską Radę).

5. Konkretny znak miłosierdzia wobec ludzi ubogich, potrzebujących, osamotnionych.

 

Lekturę  Ewangelii oraz „Wyznań” św. Augustyna można powierzyć jakimś znanym osobistościom życia kulturalnego (aktorzy, piosenkarze, prezenterzy telewizyjni).

W Warszawie wybraliśmy 12 parafii (w nawiązaniu do symboliki 12 Apostołów), w których zostaną przeprowadzone w Wielkim Poście w/w inicjatywy, tj. parafia katedralna św. Jana Chrzciciela, Najświętszego Zbawiciela, św. Jakuba Apostoła, św. Zygmunta, bł. Władysława z Gielniowa, św.Dominika, Matki Bożej Królowej Aniołów, św. Augustyna, św. Stanisława Kostki, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Dobrego Pasterza oraz parafia św.Antoniego Marii Zaccarii.

Arcybiskup Metropolita Warszawski, kard. Kazimierz Nycz zachęca wszystkich proboszczów parafii warszawskich, aby w miarę możliwości podjęli inicjatywy misji miejskiej w swoich parafiach. Czasem sprzyjającym na przeprowadzenie tych inicjatyw duszpasterskich mogą być rekolekcje wielkopostne.

Tych pięć inicjatyw duszpasterskich misji miejskich, które przeprowadzimy w Warszawie w Wielkim Poście 2012r., stanowią wstęp i część integralną tygodnia misyjnego, jaki przeżywać będziemy w Warszawie od Niedzieli Miłosierdzia Bożego do III Niedzieli Wielkanocnej.

 

Anna Mularska